CAS | VAL

ATENCIÓ! LA SEUA INSCRIPCIÒ EN AQUESTA WEB ÉS VÀLIDA PER AL PROGRAMA BONOVIATGE 2022. NO SERÀ VÀLIDA PER AL PROGRAMA BONOVIATGE 2023.
PER A PARTICIPAR EN AQUEST ÚLTIM, HAURÀ DE TRAMITAR UNA NOVA INSCRIPCIÓ EN ELS TERMINIS CORRESPONENTS.

Programa Bono Viatge Comunitat Valenciana


Programa dirigit a incentivar la demanda de serveis turístics en la Comunitat Valenciana en períodes d'estacionalitat com a revulsiu enfront dels negatius efectes socioeconòmics ocasionats per la COVID-19Més informació...

Llista d'empreses adherides en les quals es pot reservar amb el codi promocional les estades i serveis bonificats...

Webinars...

Si ya ha realizado la solicitud de cita previa y la inscripción anteriormente, NO debe volver a hacerlo ya que una persona solo puede ser beneficiaria de una ayuda dentro del periodo de vigencia del Programa BONO VIAJE CV 2022

Inscripciò en el Programa - Persones BeneficiàriesIMPORTANT: Inscripció en dues fases:

1. Sol·licitud cita prèvia (no necessària signatura electrònica)

2. Realització de la inscripció (requereix certificat electrònic i signatura electrònica). Necessari adjuntar certificat d'empadronament


L'ordre de persones inscrites en el Programa ve determinat per la data de sol·licitud de cita prèvia (tràmit un)

Adhesió al Programa - Empreses turístiques

Normativa Aplicable


NOTA ACLARIDORA (unitat alojativa i famílies nombroses)...

Informació Programa

L'objecte del Programa és facilitar, a través d'ajudes directes, que les persones majors d'edat i empadronades en la Comunitat Valenciana realitzen viatges turístics.

Els períodes de gaudi del bo són els següents:

• 17 de gener de 2022 - 31 de maig de 2022

• 19 de setembre de 2022 – 23 de desembre de 2022


L'ajuda directa cobrirà el 50% del cost dels serveis subvencionables, amb un màxim de 400 euros per a estades entre dues i quatre nits, i el 60%, amb un màxim de 600€, per a estades de 5 o més nits.


Una vegada completat la inscripció amb els dos passos i revisada la documentació, s'assignarà un lloc fix permanent en la llista d'espera del Codi promocional. Aqueix codi és el que permet fer la reserva, que la formalitze l'empresa adherida en la qual l'has realitzada, rebre la confirmació de l'ajuda i amb això el Bo que autoritza a fer ús dels serveis turístics bonificats pel Programa.


A partir del 10 de gener es començarà a assignar codis promocionals. Es farà successivament en cada període d'ús en funció de la disponibilitat de pressupostos, per la qual cosa pot ser que es reba més endavant.


Una vegada rebut el codi, s'ha de realitzar la reserva abans de transcorregut 10 dies hábils i fer-ho per a gaudir dels serveis turístics bonificats dins del mateix període d'ús en el qual s'ha rebut el Codi.


IMPORTANT: només es podrà realitzar una sol·licitud per persona.


Una vegada assignat un codi promocional per a ús del bo, s'haurà de reservar els serveis turístics per a gaudir-los dins del període d'ús en el qual siga rebut aqueix codi promocional.


Llegir el Decret i la instrucció per a conéixer les condicions concretes d'ús d'aquestes ajudes.

Centre d'Atenció a l'Usuari/a (CAU)


Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9.00 a 15.00 h

Atenció persones beneficiàries: 960992778

Atenció empreses adherides: 960992779

Correu Electrònic: bonoviajeCV.gva@tragsa.es

Programa Bono Viatge Turisme CV

NOTA ACLARIDORA

• Sobre un mateix bono viatge no podrà imputar-se més d'una unitat d'allotjament. En el cas dels establiments hotelers, la unitat d'allotjament és una habitació.
• Si la persona beneficiària del Codi Promocional disposa de títol i carnet de família nombrosa expedits en la Comunitat Valenciana en compliment de l'Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, podrà sol·licitar incloure en la seua reserva dues habitacions en un mateix establiment d'allotjament turístic hoteler adherit, i tant el propi allotjament hoteler, com en el seu cas l'agència de viatges, el podrà incloure en la reserva que formalitze amb càrrec al Programa Bono Viatge CV. En aquest cas, en la justificació de la subvenció, a més de la documentació ja requerida en la Instrucció, haurà d'aportar escanejat el document acreditatiu de la condició de família nombrosa.

La Direcció de Turisme Comunitat ValencianaVolver...

Este sitio web utiliza cokies propias para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web por parte del usuario.
No utiliza cookies de terceros ni de ningún otro tipo que puedan comprometer datos personales. Si continúa navegando, acepta la política de cookies.